#MeToo: voorkom ongewenste situaties in het team

Sinds #Metoo maken werkgevers zich steeds meer zorgen. Wat kan nog wel en wat kan niet op het werk? Hoe moeten leidinggevenden zich opstellen?

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat dit ook opgaat voor seksuele intimidatie blijkt uit verschillende onderzoeken. Werknemers letten goed op hoe de leidinggevende zicht gedraagt. Daaruit leiden ze af hoe ver ze zelf kunnen gaan. Lacht de leidinggevende mee? Kijkt hij misprijzend? Hoe laat hij zich uit over incidenten die elders zijn voorgevallen? Een leidinggevende die een aanranding op een andere afdeling vergoeilijkt met: "Ach, nou ja, z'n vrouw was net bij hem weggelopen", moet niet raar opkijken, als de handjes van de eigen ondergeschikten ook wat losser gaan zitten. Ook een leidinggevende die reageert op een #MeToo discussie in het team, met "Ach. Ik vind het allemaal een beetje onzin", riskeert dat hij de drempel voor grensoverschrijdend gedrag in zijn team verlaagt.

Geef als leidinggevende het goede voorbeeld: 

> Raak ondergeschikten niet (onnodig) aan;
> Maak geen opmerkingen over uiterlijk van werknemers of van vrouwen/mannen in het algemeen;
> Laat ook gebaren of mimiek als blijk van goed- of afkeuring van iemands uiterlijk achterwege;
> Neem geen afbeeldingen van schaars of niet geklede vrouwen/mannen mee naar het werk en zoek ze ook niet op op internet;
> Haal geen denigrerende stereotypen aan over vrouwen/mannen in het algemeen;
> Maak geen seksueel getinte grapjes en lach niet mee als anderen die maken;
> Vermijd 'stoere' verhalen over seksuele prestaties en 'veroveringen';
> Ga geen relatie aan met iemand die afhankelijk is van uw beoordeling;
> Flirt niet met ondergeschikten en flirt ook niet openlijk met anderen op het werk;
> Relativeer of legitimeer seksueel gedrag niet.
Wees hierin consequent. Niet de ene keer wel en de andere keer niet.

Lees over onze eendaagse cursus voor leidinggevenden.