Archief per Maand: maart 2017

Uitspraak Hof van Justitie geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren

14 maart 2017

Vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissie hebben vast even gefronst toen ze hoorden dat volgens het Europese hof van Justitie een werkgever hoofddoekjes mag verbieden. Volgens het Hof is er geen sprake van directe discriminatie als een bedrijf een vastgelegd beleid heeft dat werknemers verbiedt zichtbare tekenen van politieke, filosofische en religieuze overtuigingen dragen. Deze regels moeten dan op alle werknemers hetzelfde worden toegepast. Het Hof zegt ook dat er in zo’n situatie wel sprake kan zijn van indirecte discriminatie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een kledingreglement iemand die een bepaalde godsdienst aanhangt benadeelt. Het is aan de Nederlandse rechter of het College voor de Rechten van de Mens om te onderzoeken of zo’n geval zich voordoet en om te beoordelen of er voor de benadeling een goede rechtvaardiging bestaat.

Bron en meer informatie:
https://www.mensenrechten.nl/berichten/uitspraak-hof-van-justitie-geen-vrijbrief-om-hoofddoek-van-werkvloer-te-weren

 

Alle nieuwsberichten