Onderzoek ongewenste omgang

Onderzoek, ongewenste, omgangsvormen

Bel  Mail

ONDERZOEK
Ongewenste omgangsvormen op het werk

 

Wetenschappelijk- en beleidsonderzoek

Drs Adrienne Hubert (eigenaar Hubert Consult) is grondlegger van onderzoek naar mobbing(systematisch ongewenst gedrag / pesten) in Nederland. Als wetenschappelijk onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Leiden, voerde zij in 1996 het eerste onderzoek naar mobbing in Nederland uit. Dit onderzoek en de publiciteit die daaromheen ontstond heeft de aandacht van beleidsmakers gevestigd op de problematiek die pesten en andere ongewenste omgangsvormen op het werk vormen.

Vanuit Hubert Consult heeft Hubert vervolgens als beleidsonderzoeker de mogelijkheden om pesten, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk te voorkomen en beleidsmatig te bestrijden onderzocht. De uit deze onderzoeken voorvloeiende expertise komt rechtstreeks ten goede aan onze trainingen en beleidsadviezen.

Enkele onderzoeken en publicaties over ongewenste omgangsvormen:

►  Platform Professionalisering vertrouwenspersoon, Hubert, A.B., e.a. (2021). Informatieblad vertrouwenspersoon. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

►  Hubert, A.B. (2016). Voorkom omstanderhouding. Hulpverlening aan pestslachtoffers. Psychosociaal Digitaal 1, (1), 11-15.

► Hubert, A.B. (2013). Omgangsvormenbeleid. Opstellen, implementeren, borgen. Den Haag: A+O fonds Gemeenten, www.aeno.nl (opdrachtgever).

► Hubert, A.B. (2012). Support, informing and aftercare by co-workers. The role of the confidential supporter in the Netherlands. In: N. Tehrani (ed.). Workplace bullying. Symptoms and solutions. London: Routledge.

► Hubert, A.B. (2009). Inventarisatie aanpak ongewenst gedrag in het hbo (intern onderzoeksrapport). Den Haag. Opdrachtgever: Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het hoger beroepsonderwijs, Zestor

► Hubert, A.B. (2009). Beleid ongewenste omgangsvormen. In: M. Kaptein en P.J. Schimmel.Management van compliance en integriteit. Eindhoven: Euroforum.

► Hubert, A.B. (2008). Pesten op het werk. Wie coach je? Tijdschrift voor Coaching 01-08.

► Hubert, A.B. (2007). Gepest op het werk. Helpen verwerken of helpen veranderen? PsychoPraxis, 9 (6), 246-251.

► Hubert, A.B. (2006). OR en ongewenste omgangsvormen op het werk. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

► Hubert, A.B. (2004). Ongewenste omgangsvormen. In: Rob van der Laan, Joan Meyer, Nathalie Poll & Ineke van Werven. Praktijkboek Welzijn 2005. Alphen aan den Rijn: Kluwer

► Hubert, A.B. (2003). To Prevent and Overcome Undesirable Interaction: A Systematic Approach Model. In: C. L. Cooper, S. Einarsen, H. Hoel & D. Zapf (eds.) Bullying and Emotional Abuse in the Workplace: International Perspectives in Research and Practice.

► Hubert, A.B., Veerman, T.J. (2002). Arbeidsconflicten en arbeidsuitval. Een inventarisatie van de huidige kennis in literatuur en databestanden. Onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

► Hubert, A.B., Furda, J., Steensma, H.O. (2001). Mobbing, systematisch pestgedrag in organisaties. Twee studies naar antecedenten en gevolgen voor de gezondheid. Gedrag en Organisatie. Themanummer: ‘Ziekmakende conflicten en pesterijen op het werk’, 14 (6), 378-396.

► Hubert, A.B., Veldhoven, M., van (2001). Risk sectors for undesirable behaviour and mobbing. The European Journal of Work and Organisational Psychology. Special Issue: ‘Recent trends on workplace bullying: Research and practice’, 10 (4), 415-424.

► Veerman, T.J. , Schoemaker, C.G., Cuelenare, B., Bijl, R.V., Hubert, A.B. e.a. (2001).Psychische arbeidsongeschiktheid. Een overzicht van actuele feiten en cijfers. Onderzoeks-rapport in opdracht van de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid.

► Hubert, A.B., Scholten, C.M. (2000). Ongewenste omgangsvormen op het werk. Een onderzoek naar pesten, seksuele intimidatie en racisme. Amsterdam: FNV (ook verschenen als brochure, getiteld: Aanpak ongewenste omgangsvormen op het werk).

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795