Bijscholingscursussen vertrouwenspersoon

Bijscholing, opleiding, vertrouwenspersoon  

Bel  Mail

Bijscholingscursus: De Witte vertrouwenspersoon

Wit privilege, witte onschuld, 'white fragility', micro-agressie, universalisme, zijn termen die u als vertrouwenspersoon moet kennen. Begrijpt u ook wat deze termen inhouden?
Zijn witte vertrouwenspersonen zich voldoende bewust van subtiele vormen van etnische discriminatie? Welke vormen bestaan er? Staan witte Nederlanders open voor feedback op etnische discriminatie? Waarom is dat zo ontzettend moeilijk? Welke rol spelen culturele conditionering, selectieve waarneming, perceptuele vertekening en personificatie in onze houding naar melders? Hoe kunnen vertrouwenspersonen ervoor zorgen dat zij als team toegankelijker worden voor mensen met een migratieachtergrond?Lees verder over deze bijscholingscursus.

 

Bijscholingscursus: Oorzaken van ongewenst gedrag en passende interventies 

Vertrouwenspersonen vangen medewerkers op die menen te maken te hebben met ongewenste omgangsvormen, informeren hen over mogelijk te nemen stappen (interventies) en begeleiden een slachtoffer eventueel tijdens een interventie. Er zijn  interventies die beter passen bij ongewenst gedrag dat zijn oorsprong vindt in een conflict en er zijn andere interventies die beter passen bij ongewenst gedrag dat zijn oorzaak vindt in normvervaging (willekeurig ongewenst gedrag). Om medewerkers goed te kunnen informeren over interventies die bij hun situatie passen, is het van belang dat vertrouwenspersonen kennis hebben van verschillende ontstaansgronden van ongewenst gedrag en daarbij passende interventies. Lees verder over deze bijscholingscursus.

 

Bijscholingscursus: risico’s verruiming taak

Het takenpakket van de vertrouwenspersoon heeft zich de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Was de functie ooit in het leven geroepen om een medewerker te begeleiden die een klacht in wilde dienen tegen seksuele intimidatie, vandaag de dag zien we uitbreiding op twee terreinen:
> De werkgebieden waarvoor een vertrouwenspersoon kan worden aangesteld,
> De taken die een vertrouwenspersoon daarbij heeft.

Wat zijn de risico’s als we het werkgebied en takenpakket van de vertrouwenspersoon te veel oprekken?
Lees verder over de bijscholingstraining Risico’s verruiming taak

 

Bijscholingscursus: externe wegen

Als vertrouwenspersoon weet u welke interne interventiemogelijkheden u met een melder van ongewenste omgangsvormen kunt bespreken. Maar wat als interne wegen geen uitkomst bieden? Welke externe wegen zijn er dan mogelijk? Welke kansen en risico’s biedt de rechtsgang via het strafrecht, het civiele recht of een klacht bij het College van de Rechten van de Mens? Hoe kan een melder een schadevergoeding ontvangen?

Lees verder over de bijscholingstraining voor vertrouwenspersonen Externe wegen

 

Bijscholingscursus: uitzonderingen op de geheimhoudingplicht vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Wat als u kennis draagt van een medewerker met gedachten aan zelfdoding? Wat als u zaken te weten komt over misdrijven? Wat als er een direct gevaar voor iemand ontstaat?Geheimhouding, aangifteplicht, aangifterecht, meldplicht, meldrecht, moreel dilemma. Vertrouwenspersoon, weet u nog hoe het precies zit?

Tijdens deze juridische bijscholingscursus leren vertrouwenspersonen wat hun rechten en plichten zijn als het gaat om het doorbreken van de geheimhoudingsplicht.  We staan stil bij reeds bekende wetgeving en actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Lees verder over de bijscholingstraining Geheimhoudingsplicht vertrouwenspersoon.

 

Bijscholingscursus: (on) gevraagd adviseren; de risico’s

In steeds meer beleidsteksten staat dat de vertrouwenspersoon de leiding ‘gevraagd en ongevraagd mag adviseren’. Vroeger was deze adviesrol begrensd tot advisering over de knelpunten in het beleid ongewenste omgangsvormen. Wat zijn de risico’s van het uitbreiden van de adviesrol. Waar legt u de grens? Lees verder over de bijscholingstraining:

(On)gevraagd adviseren door vertrouwenspersonen

Lees het artikel: Vertrouwenspersonen; verwarring in opleidingsland

 

Bijscholingscursus: de vertrouwenspersoon en suïcidaal gedrag         

Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste vijf jaar met bijna 30 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ongewenste omgangsvormen op het werk of baanverlies kunnen leiden tot gedachten aan zelfdoding. Als vertrouwenspersoon kun je te maken krijgen met medewerkers die suïcidaal gedrag vertonen. Deze vervolgopleiding voor vertrouwenspersonen die de basiscursus hebben gevolgd, beantwoordt vragen als: Hoe vang je als vertrouwenspersoon signalen van suïcidaal gedrag op? Hoe maak je deze bespreekbaar? En hoe verder te handelen?

Lees verder over deze bijscholingscursus voor vertrouwenspersonen.

Bijscholingscursus: vertrouwenspersoon en misdrijven in organisaties

Verdiepende workshop voor vertrouwenspersonen en leden klachtencommissie over de werkwijze van de politie en de do’s & don’ts bij een zedenmisdrijf, mishandeling of bedreiging.

Lees verder over de bijscholingstraining De vertrouwenspersoon en misdrijven

 

Verdiepingscursus: nazorggesprekken

Een agressie-incident, een aanranding, langdurig pesten... soms krijg je als vertrouwenspersoon te maken met medewerkers die iets schokkends hebben meegemaakt. Er is sprake van boosheid, verdriet, schuldgevoelens, chaos. In die wirwar van emoties moet u kunnen inschatten wat de gevolgen voor uw cliënt zijn. Wat kan een vertrouwenspersoon doen en waar moet u mee uitkijken?

Lees verder over de bijscholingstraining De vertrouwenspersoon en nazorg

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795