Training vertrouwenspersoon integriteit

Inschrijven Training

'VERTROUWENSPERSOON' INTEGRITEIT  

ADVISEUR IN VERTROUWEN 

Training bedoeld voor externe vertrouwenspersonen

 

De Wet Bescherming Klokkenluiders is een feit. De wet van 25 januari 2023 tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn, is op 3 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 29)
Werkgevers met meer dan 50 medewerkers moeten op grond van deze Wet in de verplichte meldprocedure vastleggen dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen. Vaak wordt deze Adviseur in vertrouwen betiteld als de 'vertrouwenspersoon integriteit (VPI)'. Een adviseur in vertrouwen kan een potentiële melder van een misstand (waaronder schending van bepaalde interne regels, van misstanden of een inbreuk op het EU-recht) adviseren over mogelijke procedures die intern dan wel extern gevolgd kunnen worden en over de beschermingsmaatregelen waar een beroep op kan worden gedaan.

 

Programma

 • Verschillen tussen de vertrouwenspersoon omgangsvormen (Vpo) en de Adviseur in vertrouwen / Vpi
 • Waarvoor is de Adviseur in vertrouwen / Vpi aangesteld? Hoe onderscheidt zich dit van arbeidsconflicten?
 • Wettelijk kader (o.a. EU-richtlijn, Wet bescherming Klokkenluiders)
 • De interne gedragscode
 • Uw eigen bescherming; welke voorwaarden gelden er?
 • Vertrouwelijkheid en het doorbreken daarvan
 • Hoe begeleidt u iemand met een melding?
  • Welke informatie heeft u nodig? Moet u informatie in zekere zin toetsen?
  • Welke mogelijkheden, voor- en nadelen schetst u?
  • Wat houdt begeleiding als contactpersoon in?
  • Mogelijkheden van anoniem melden; Waar moet u op letten als u een doorgeleidingsfunctie heeft?
  • Met welke instanties krijgt u te maken?
 • Hoe profileert u uzelf als Adviseur in vertrouwen / Vpi?
 • Waarmee kunt u zelf de fout in gaan?

 

Docenten

De training wordt verzorgd door mr. Hannah Vera Hess en mr Sigrid Romijn van BLIS Law. Zij zijn beiden opgeleid als vertrouwenspersoon en hebben de focus op integriteit binnen arbeidsverhoudingen.

 

Doelgroep van de training

Hubert Consult ontraadt het combineren van de functie vertrouwenspersoon omgangsvormen en de 'Adviseur in vertrouwen / vertrouwenspersoon integriteit' door interne vertrouwenspersonen. De training is dan ook met name bedoeld voor zelfstandigen die deze functie als externe aan willen bieden. Ook kan de training uitkomst bieden voor interne vertrouwenspersonen omgangsvormen (VPO's) die zonder bewust daarvoor te hebben gekozen, (ineens) ook belast zijn met integriteitsschendingen, misstanden inclusief  schendingen van het EU-recht.

 

Praktische informatie

 • Toegangseis: de Basiscursus vertrouwenspersonen van Hubert Consult is gevolgd
 • Datum: 21 maart 2024
 • Tijd: 9.00 tot 17.15 uur
 • Plaatsing op volgorde van inschrijving; maximum aantal deelnemers 8
 • Plaats: Hubert Consult, Rijnsburgerweg 31B, Leiden
 • Kosten: 395 euro (excl. 21% BTW), inclusief hand-out, lunch, koffie en thee

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Adrienne Hubert,
tel: 071-5174222 of een e-mail sturen aan: Hubert Consult

 

Inschrijven Training

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795