De witte vertrouwenspersoon

De Witte Vertrouwenspersoon

Bel  Mail

Hè? Witte vertrouwenspersoon ...
Waarom niet gewoon blank?

Hoe kan het dat het overgrote deel van de mensen met een Nederlandse achtergrond meent dat zij mensen met een migratieachtergrond gelijk behandelen, terwijl meer dan de helft van de niet-westerse groepen in Nederland ervaring heeft met discriminatie, zoals negatieve en ongelijke behandeling (SCP, 2020).

Zijn witte vertrouwenspersonen zich voldoende bewust van subtiele vormen van etnische discriminatie? Welke vormen bestaan er? Staan witte Nederlanders open voor feedback op etnische discriminatie? Waarom is dat zo ontzettend moeilijk? Welke rol spelen culturele conditionering, selectieve waarneming, perceptuele vertekening en personificatie in onze houding naar melders? Hoe kunnen vertrouwenspersonen ervoor zorgen dat zij als team toegankelijker worden voor mensen met een migratieachtergrond?

Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen? Tijdens deze cursus gaan we de ‘werkelijkheid’ eens uit een ander perspectief bekijken. We gaan onder andere aan de hand van filmfragmenten ons meer bewust worden van etnische predisposities die er onder witte mensen leven. Wit is namelijk ook een kleur! Ook staan we stil hoe we als vertrouwenspersoon toegankelijker kunnen worden voor medewerkers met een migratieachtergrond.

Programmapunten

> ‘Onze’ kijk op de werkelijkheid
> Hoe reageren witte mensen als zij geconfronteerd worden met etnische ongelijkheid?
> Privileges van ‘de witte Nederlander’
> Hoe kan de vertrouwenspersoon toegankelijker worden voor medewerkers met een migratieachtergrond?

Deze training is tot stand gekomen als een product van samenwerking tussen Kantharos, management van diversiteit en Hubert Consult. Wij danken documentaire productiebedrijf ‘De familie’ voor het beschikbaar stellen van filmmateriaal
De cursus wordt verzorgd door drs. Adrienne Hubert, een witte trainster.

Praktische informatie:

Datum en tijd: 28 maart 2024 (13.30 - 17.00 uur).

Locatie:
In de sfeervolle vergaderzaal van Hubert Consult (Rijnsburgerweg 31B, Leiden)

Toegangseisen: HBO werk- en denkniveau

Doelgroep: witte vertrouwenspersonen / witte leden van een klachtencommissie

Meer informatie:
Neem contact op met drs. Adrienne Hubert (a.hubert @ hubertconsult . nl/ 071-5174222

 


 

  Ja, ik schrijf de onderstaande persoon in voor de Bijscholing 'De Witte vertrouwenspersoon:

  Datum: 28 maart 2024 (13.30-17.00 uur)
  Kosten: €95,- excl. BTW)

  --------------------------------------------------------------------------------

  Gegevens cursist(e)

  Gewenste aanhef: heermevrouwvoornaam en achternaam
  Achternaam:

  Volledige voornamen:

  Roepnaam:

  E-mail cursist(e):

  Telefoon cursist(e):

  --------------------------------------------------------------------------------

  Factuuradres

  Organisatie:

  T.a.v.:

  Factuuradres:

  Postcode en woonplaats:

  E-mail voor factuur:

  Evt. ordernummer:

  --------------------------------------------------------------------------------

  Ondergetekende / inschrijver

  Gewenste aanhef: heermevrouwinschrijver
  Voorletters:

  Achternaam:

  Functie:

  E-mail:

  U kunt kosteloos annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd (ook indien de ingeschreven persoon door verkoudheidsklachten vanwege overheidsmaatregelen thuis moet blijven). Bij minder dan 5 inschrijvingen kan de cursus door Hubert Consult geannuleerd worden. Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van uw organisatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  Ons privacybeleid vindt u op www.hubertconsult.nl/privacy/ .

  Microagressie onder vertrouwenspersonen

   


  > "Waar kom jij eigenlijk vandaan?

  > "Ik zie helemaal geen kleur"
  > "Wat spreek je goed Nederlands"
  > "Je moet het anders aan de orde stellen; niet op zo'n boze manier"

  Snapt u micro-agressie?

   

  Toename meldingen
  Het aantal meldingen over discriminatie op grond van afkomst bij het College Rechten van de Mens neemt toe. Zien vertrouwenspersonen deze trend ook terug in het aantal meldingen dat ze ontvangen? 

  Het valt op: onevenredig veel vertrouwenspersonen hebben een witte huidskleur


  Trefwoorden van cursisten:

  >  Duidelijk
  >  Professioneel
  >  Zorgvuldig
  >  Praktijkgericht
  >  Geen moment de aandacht weg
  >  Enthousiaste en sympathieke trainers

  Lees ervaringen van cursisten

   

  Hubert Consult

  Rijnsburgerweg 31-B
  2334 BE Leiden
  Tel: 071-5174222
  E-mail: info @ hubertconsult . nl
  K.V.K. 28082872 Leiden
  BTW-nr. NL002061858B33
  IBAN-nr. NL59INGB0001009795