Toename meldingen discriminatie wegens afkomst

21 maart 2017

Vertrouwenspersonen ontvangen doorgaans weinig meldingen over discriminatie op grond van afkomst. 

Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt echter steeds meer meldingen van discriminatie op grond van afkomst, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2016. Het College kreeg hier het afgelopen jaar meer dan 600 meldingen over. Een kleine 100 mensen vroegen om een uitspraak en daarop volgden ruim 30 oordelen. In alle opzichten zijn de aantallen toegenomen vergeleken met 2015. In 2016 beantwoordde het College 3.143 vragen, ontving het 463 verzoeken om een uitspraak en deed het in 151 zaken uitspraak over discriminatie. De meeste verzoeken gingen over handicap/chronisch ziekte (20%), op de voet gevolgd door ras/afkomst (19%) en geslacht (17%). Bij de uitspraken was ras/afkomst de meest voorkomende discriminatiegrond (23%). Mensen laten zich onbewust leiden door stereotype beelden. 

Bron en meer informatie: Monitor discriminatiezaken 2016

Hoe komt het dat er relatief weinig meldingen bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen worden ingediend? Is de vertrouwenspersoon zelf voldoende toegankelijk qua achtergrondkenmerken. Het valt Hubert Consult op dat het vooral 'witte' vertrouwenspersonen zijn die de opleiding tot vertrouwenspersoon volgen. Speciaal voor hen is er nu de bijscholingscursus: De Witte vertrouwenspersoon
 

Alle nieuwsberichten