Transgender en intersekse personen

Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

 

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen is op 1 november 2019 in werking getreden en werkt de wettelijke bescherming tegen ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht, die is neergelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit door middel van een wijziging van de Awgb. Artikel 1.2 van deze wet luidt nu: "Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie."

De groep van transgender en intersekse personen, die bestaat uit ten minste 200 duizend personen, krijgt veel met discriminatie te maken, zo stelt het COC. Van de transgender personen in Nederland ondervindt 40 procent discriminatie op het werk en kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit.

Behalve voor transgender- en intersekse personen, is de wet ook van belang voor bijvoorbeeld non-binaire, androgyne en genderqueer personen.

Bent u als vertrouwenspersoon of lid van een klachtencommissie nog niet zo vertrouwd met deze thematiek kom dan naar onze bijscholingscursus 'Discriminatie transgender- en intersekse personen'.

 

Programma

 • Transgender personen en intersekse personen: Begrippen, definities en prevalentie
 • Acceptatie en welbevinden van transgender personen in de maatschappij: hoe staat het er voor in Nederland wat betreft:
  • Veiligheid
  • Werk en inkomen
  • Wettelijk: wijziging in de awgb en wat betekent dit in de praktijk?
 • Zorg voor transgender personen en intersekse personen
  • Psychosociaal
  • De praktijk van een transitie en belangrijke punten om te weten als vertrouwenspersoon
  • Relevante doorverwijzingen
 • Bejegening: Do’s and don’ts als vertrouwenspersoon. We gaan in de praktijk aan de slag met aanspreekvormen, eigen aannames en sensitiviteit.

 

Docent

De bijscholingscursus wordt verzorgd door Aike Pronk, bestuurslid Zorg en Welzijn van Transgender Netwerk Nederland. Lees meer

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Adrienne Hubert,

tel: 071-5174222 of een e-mail sturen aan: Hubert Consult

'Bijscholing vertrouwenspersoon' Inschrijven

Trefwoorden van cursisten:

 • Duidelijk
 • Professioneel
 • Zorgvuldig
 • Praktijkgericht
 • Enthousiaste en sympathieke trainers
 • Geen moment de aandacht weg 

Lees ervaringen van cursisten

Actueel

Lees: Nieuws voor vertrouwenspersonen

Volg Hubert Consult via Twitter

Lees ook onze column: Vertrouwenspersoon: verwarring in opleidingsland.

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795