Archief per Maand: mei 2017

Bijna de helft van zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen gediscrimineerd

Mei 2017

 

Werkgevers mogen vrouwen niet anders behandelen op de werkvloer omdat zij zwanger zijn of jonge kinderen hebben. Dit is vastgelegd in meerdere internationale mensenrechtenverdragen en de gelijke behandelingswetgeving. De bescherming van zwangeren en vrouwen met jonge kinderen geldt o.a. bij arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, opleiding en promotie, terugkeer na verlof, beëindiging van het contract en bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.

In 2012 deed het College voor het eerst onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt. Uit een grootschalig vervolgonderzoek van het College onder meer dan 1000 vrouwen, blijkt dat nog steeds veel zwangere vrouwen te maken hebben met discriminatie op het werk. 43% van de vrouwen die zwangerschap en werk combineren geven aan dat zij iets hebben meegemaakt dat volgens de wet op discriminatie wijst. Ten opzichte van 2012 (45%) is er in de aard en omvang van zwangerschapsdiscriminatie niets veranderd.

Ongeveer een kwart van de vrouwen geeft aan dat zij door haar zwangerschap of moederschap is benadeeld bij de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gaat het om problemen bij het regelen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, bij de terugkeer na het verlof, of het mislopen van promotie, salarisverhogingen, een interne opleiding en/of urenuitbreiding.

Daarnaast geeft 22% aan discriminerende situaties te hebben meegemaakt op de werkvloer. Zo worden vrouwen openlijk bekritiseerd op de zwangerschap, of worden ze tijdens of na de zwangerschap strenger beoordeeld in hun functioneren dan daarvoor.

3% van de vrouwen met een vast contract geeft aan dat zij is ontslagen (mede) wegens zwangerschap.

In hoeverre ontvangen vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies meldingen respectievelijk klachten over discriminatie van zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen? 

Meer onderzoeksuitkomsten

Alle nieuwsberichten