Archief per Maand: mei 2017

Landelijk rapport discriminatiecijfers 2016 gepubliceerd

18 mei 2017

In opdracht van de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het tweede jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit multi-agency rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en de twee meldpunten voor discriminatie op het internet (MDI en MiND). De discriminatiegrond herkomst kwam in 2016, net als in 2015, zowel bij de politie als de ADV’s het meest voor in de registraties. 

Het rapport downloaden

Zie voor onze actuele bijscholingscursus: De witte vertrouwenspersoon

Alle nieuwsberichten