Archief per Maand: juni 2016

Bedrijven schikken steeds vaker bij discriminatieklacht

 

Steeds meer bedrijven treffen een schikking als zij worden beschuldigd van discriminatie. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van het jaarverslag en de monitor discriminatiezaken over 2015.

Het aantal schikkingen is met ruim 50% gestegen. Ook komen bedrijven steeds vaker in actie bij discriminatie. In 81% van de zaken waarin het College uitspraak deed nam het bedrijf maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Denk aan het aanbieden van excuses of een schadevergoeding. Maar veel vaker nemen bedrijven echt structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen.

In 2015 beantwoordde het College 2781 vragen, ontving het 422 verzoeken om een uitspraak door het College en deed het in 155 zaken over discriminatie uitspraak. De meeste verzoeken gingen over afkomst (20%) gevolgd door geslacht (18%) en leeftijd (16%). Bij de uitspraken waren leeftijd (21), afkomst (19%) en handicap of chronische ziekte (18%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden. 

Bron / meer informatie:

Alle nieuwsberichten