Archief per Maand: januari 2016

Inspectie SZW maakt pesten speerpunt in 2016

 

6 januari 2016

De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie), zo is te lezen in haar Jaarplan 2016.

Agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie kunnen stress veroorzaken. Meer dan een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim heeft te maken met Psychosociale Arbeidsbelasting. Met haar programma-activiteiten wil de Inspectie negatieve gevolgen van Psychosociale Arbeidsbelasting, zoals gezondheidsklachten, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid, voorkomen.

2016: De Inspectie voert inspecties uit, doet stelsel- en signalerend onderzoek en zorgt voor communicatie over Psychosociale Arbeidsbelasting. De inspecties en herinspecties met betrekking tot pesten, agressie en geweld vinden plaats bij bedrijven met een grote problematiek op een of meer van deze gebieden. Hierbij past de Inspectie vanzelfsprekend haar beleid met betrekking tot notoire overtreders toe. De Inspectie laat niet los totdat de overtreding is opgelost en garandeert structurele zorg en aandacht.
De Inspectie voert casestudies uit bij bedrijven die verbeteringen hebben getoond en bedrijven waarvan bekend is dat ze actief en effectief beleid hebben ingevoerd. Deze good practices kan de Inspectie vervolgens breder communiceren.

Op 1 mei 2015 is het inspectieteam Arbeidsmarktdiscriminatie ingesteld. Dit team start najaar 2015 met de beoordelende bezoeken. De selectie van bedrijven vindt plaats op basis van bedrijfsgrootte en signalen over discriminatie, waarbij ook aandacht aan pesten en de aanpak daarvan wordt besteed. Ook is de Inspectie bij reguliere inspecties alert op signalen van arbeidsmarktdiscriminatie.
Het team bezoekt tevens werkgevers waarover meldingen zijn binnengekomen. Waar noodzakelijk legt het team boetes op.

Bron: Jaarplan 2016

Alle nieuwsberichten