Archief per Maand: januari 2016

Hubert keynote-speaker congres voor vertrouwenspersonen

Op 12 november 2015 vond het congres van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen over pesten op het werk plaats. Adrienne Hubert was uitgenodigd als keynote-speaker.

lvvcongres.zaal.1 lvvcongres.1

Tijdens haar lezing stond Adrienne Hubert stil bij de ontwikkelingen die zich sinds 1996 hebben voorgedaan, toen zij het eerste grootschalige onderzoek naar pesten op het werk in Nederland verrichte als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Pesten op het werk, een fenomeen dat volgens de meeste werkgevers niet bestond, kwam langzaam uit de taboesfeer, kwam in de Arbowet, en de meeste werkgevers voeren er inmiddels beleid op. Ook stond Adrienne Hubert stil bij een aantal actuele ontwikkelingen, zoals de invloed van de economische groei op pesten, de toename van niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt, onderzoek naar omstandersgedrag bij pesten en de discussie of een vertrouwenspersoongevraagd mag adviseren over individuele casuïstiek. Volgens Hubert staat het gevraagd adviseren over individuele casuïstiek haaks op belangrijke basisrichtlijnen voor opvang, zoals de geheimhoudingsplicht, de afspraak dat de vertrouwenspersoon geen actie onderneemt zonder toestemming van de melder en de partijdige rol die de vertrouwenspersoon bij het beleid ongewenste omgangsvormen inneemt. Een vertrouwenspersoon kan wel adviseren over knelpunten in het beleid ongewenste omgangsvormen.

Alle nieuwsberichten