Archief per Maand: januari 2018

Trends ongewenste omgangsvormen tot 2017

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 / 74 jaar  zijn (sinds 2014 tot 74 jaar). In de periode tot 2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers aan het onderzoek mee. In 2014 namen 38.000 werknemers deel en in 2015 en 2016 betrof de respons zelfs 46.000 werknemers.

In de NEA is een aantal vragen over ongewenste omgangsvormen in de afgelopen 12 maanden gesteld. Daarbij is meegenomen in hoeverre iemand persoonlijk te maken heeft gehad met:

> pesten door leidinggevenden of collega’s
> ongewenste seksuele aandacht door leidinggevenden of collega’s,
> intimidatie door leidinggevenden of collega’s,
> lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s,
> intern ongewenst gedrag
Antwoordcategorieën betreffen: | ‘Nee nooit’ | ‘Ja, een enkele keer’ | ‘Ja, vaak’ | ‘Ja, zeer vaak’ |

> persoonlijke discriminatie [antwoordcategorieën | Ja | Nee |

Meer informatie over de NEA vindt u hier.

Figuur: Trends ongewenste omgangsvormen tot 2017

Trends ongewenste omgangsvormen

In 2016:

>  Zet de stijgende trend van pesten op het werk sinds 2013 verder door.
>  Is er een stijging in de ervaren ongewenste seksuele intimidatie.

 

 

Alle nieuwsberichten