Niet ingrijpen bij pesten op het werk vergroot het risico om zelf slachtoffer te worden

Omstanders van pesten op het werk durven soms niet in te grijpen omdat zij vrezen dan zelf het volgende pestslachtoffer te worden. In een longitudinale studie onder een steekproef van 788 werknemers uit de Zweedse beroepsbevolking, is nagegaan in hoeverre deze vrees terecht is. Van de 788 werknemers gaven 101 respondenten in 2017 aan omstander van pesten te zijn geweest en te hebben geïntervenieerd (geprobeerd het slachtoffer te helpen); 111 respondenten gaven in 2017 aan een inactieve omstander te zijn geweest. Pesten verklein kans om zelf slachtoffer te wordenIn 2019 is vervolgens gekeken in hoeverre deze werknemers zelf werden gepest. Daarbij is gecontroleerd voor achtergrondkenmerken waarvan bekend is dat zij een rol spelen bij pesten op het werk (geslacht, leeftijd, geboorteplaats, opleidingsniveau, aanstellingsduur, leidinggevende functie, mentale gezondheidsproblemen en rolonduidelijk in de organisatie). Opvallende conclusie: de medewerkers die ingrepen bij pesten hadden geen verhoogde kans om zelf slachtoffer te worden, waartegen omstanders die inactief bleven, een 3 keer zo hoog risico hadden om zelf later gepest te worden.

De onderzoekers concluderen dat het belangrijk is om te in grijpen als men pesten ziet gebeuren, niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor zichzelf. Het zorgt er ook voor dat organisatie een veiligere werkplek wordt.

 

Bron: Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2021). Witnessing bullying at work: Inactivity and the risk of becoming the next target. Psychology of Violence. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/vio0000406

 

Alle nieuwsberichten