Archief per Maand: januari 2022

Hoe word ik vertrouwenspersoon?

Vertrouwenspersoon worden Bel Mail  

Een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen verzorgt opvang, begeleiding en nazorg van medewerkers binnen een organisatie die te maken hebben met discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld of pesten. Maar wie worden daarvoor aangewezen en hoe word je vertrouwenspersoon? Er is een verschil tussen interne en externe vertrouwenspersonen.

 

Hoe word ik intern vertrouwenspersoon?

Werkgevers zijn verplicht om een beleid ongewenste omgangsvormen (onderdeel van psychosociale arbeidsbelasting) te hebben. Dat beleid moet voldoen aan de huidige stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Dit betekent in de praktijk dat er een vertrouwenspersoon moet zijn. Vaak wordt de functie als nevenfunctie door een aantal medewerkers uitgeoefend. Deze medewerkers worden aangesteld door de werkgever met instemming van de ondernemingsraad. De selectie van vertrouwenspersonen wordt vaak uitbesteed aan de afdeling P&O/HRM. Als u dus intern vertrouwenspersoon wilt worden is het goed om uw interesse daarvoor kenbaar te maken bij P&O/HRM. Aangezien vertrekkende vertrouwenspersonen vaak betrokken worden bij het selecteren van nieuwe vertrouwenspersonen is het goed om ook daar de interesse kenbaar te maken.

De vertrouwenspersoon moet over een zodanige opleiding beschikken dat deze de functie naar behoren uit kan voeren. Als de vertrouwenspersoon fouten maakt is de werkgever aansprakelijk voor de schade. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of interne vertrouwenspersonen voldoende zijn opgeleid. Voordat u dus als vertrouwenspersoon aan de slag kunt, moet u een gedegen opleiding volgen. Onze Basiscursus vertrouwenspersoon leidt u voor dit vak op. Met het certificaat dat u behaalt, kunt u aan De Nederlandse Arbeidsinspectie aantonen goed opgeleid te zijn. Vervolgens is het van belang om de opgedane kennis en vaardigheden met opfris- en bijscholingscursussen actueel te houden. De scholing wordt bekostigd door uw werkgever.

We worden vaak gebeld met de vraag of er ook werkgevers zijn die medewerkers enkel als vertrouwenspersoon (hoofdfunctie) aanstellen. Dit is zeer zeldzaam. Alleen enkele zeer grote organisaties hebben een interne centrale vertrouwenspersoon die enkel voor deze functie is aangesteld.   Doorgaans oefenen ook centrale vertrouwenspersonen deze functie als nevenfunctie uit of worden externe vertrouwenspersonen hiervoor door werkgevers benaderd. Verder is er een enkele arbodienst die externe vertrouwenspersonen als product aanbiedt.

 

Hoe word ik extern vertrouwenspersoon?

Veel werkgevers stellen (naast interne vertrouwenspersonen) ook een externe vertrouwenspersoon aan. Hoe wordt u extern vertrouwenspersoon? Daar komt wel het een en ander bij kijken, o.a.:

  • U wordt zelfstandige en krijgt te maken met alles wat daarmee te maken heeft, zoals inschrijven bij de Kamer van Koophandel en belastingdienst; administratie bijhouden, tarieven bepalen, voorwaarden en contracten opstellen, verzekeringen (ziekte, arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid) en pensioenvoorziening regelen, et cetera lees meer;
  • Een gedegen opleiding vertrouwenspersoon volgen en de opgedane kennis en vaardigheden met opfris- en bijscholingscursussen actueel te houden (zelf bekostigen);
  • Praktische zaken regelen (vervanging bij afwezigheid, evt. gespreksruimte, e.d.);
  • Zelf opdrachtgevers vinden (eigen website, profilering via opleider, e.d.).

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op:
drs. Adrienne Hubert, tel: 071-5174222 of een e-mail sturen aan: a.hubert @ hubertconsult . nl

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795