Archief per Maand: november 2017

Onderzoek Inspectie SZW omgangsvormenbeleid: veel overtredingen

Nieuwsbericht | 13-11-2017 | 15:03

 

Meer maatregelen nodig in risicosectoren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan

 

Er is meer aandacht van werkgevers nodig om de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen aan te pakken. Dit blijkt uit controles die de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017 heeft gehouden bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechten. Het beeld is indicatief en niet representatief voor de gehele sector.

Bij organisaties in deze vier sectoren, waarvan bekend is dat zij meer kans hebben op problemen op het gebied van pesten, agressie en geweld, controleerde de Inspectie SZW of werkgevers voldoende maatregelen nemen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen.

Tussen augustus 2016 en maart 2017 werden zo’n 70 inspecties uitgevoerd waarbij in totaal 345 overtredingen geconstateerd. 80% van de geïnspecteerde organisaties had één of meer overtredingen. De Inspectie is van oordeel dat de organisaties meer werk moeten maken van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De Inspectie SZW is in gesprek met de werkgeversorganisaties van de geïnspecteerde sectoren. Zij gaan aan de slag om hun leden te ondersteunen bij een betere aanpak van PSA. Organisaties waar een overtreding is geconstateerd kunnen een herinspectie verwachten.

De Inspectie is ook in gesprek met vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en arbeids- en organisatiedeskundigen om hen te activeren meer werk te maken van het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting.

Psychosociale arbeidsbelasting
De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten en kost de werkgevers en de maatschappij veel geld. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor mede verantwoordelijkheid.

De afgelopen jaren vraagt het ministerie SZW met de campagne “Check je werkstress” steeds aandacht voor de aanpak van werkstress.

Bedrijven kunnen zelf inspecteren op: zelfinspectie werkdruk en ongewenst gedrag

Alle nieuwsberichten