Archief per Maand: december 2023

Verschil leidinggevende – vertrouwenspersoon omgangsvormen

verschil leidinggevende en vertrouwenspersoon omgangsvormen

Manager: “Maar ik kan toch ook gewoon een luisterend oor zijn? Mijn medewerkers vertrouwen mij. Ik zeg altijd ‘Kom er maar met mij over praten. Als je niet wilt dat ik er iets mee doe, doe ik er niets mee’. Als de medewerker wil dat er wat mee gedaan wordt, verwijs ik de medewerker door naar de vertrouwenspersoon omgangsvormen“. Hoe sympathiek dit ook moge klinken, deze leidinggevende verwart de eigen taak met de taak van de vertrouwenspersoon.

Een leidinggevende kan geen geheimhouding over ongewenste omgangsvormen aan medewerkers beloven. Een leidinggevende is er voor de veiligheid van àlle medewerkers en niet alleen voor de veiligheid van die ene medewerker die hem/haar/hen benadert.

De leidinggevende kan niet zomaar toestaan dat de ene medewerker iets over de andere medewerker beweert zonder dat deze andere medewerker hiervan in kennis gesteld wordt en daarop kan reageren. Onder het mom van ‘je kunt vertrouwelijk met mij praten’ wordt er zo een roddelcultuur geaccepteerd waarin medewerkers elkaar in diskrediet kunnen brengen bij de leidinggevende. De onafhankelijkheid van de leidinggevende komt in het geding.

Leidinggevenden moeten optreden tegen ongewenste omgangsvormen waarvan zij kennis dragen. Als één van de medewerkers in de billen is geknepen door iemand uit het team, lopen er immers ook andere medewerkers gevaar.

Medewerkers die ongewenste omgangsvormen in vertrouwen willen bespreken en niet willen dat er iets mee gebeurt (of dit nog niet zeker weten), kunnen met de vertrouwenspersoon omgangsvormen in gesprek gaan. De vertrouwenspersoon neemt voor waar aan wat de medewerker vertelt en zal op grond daarvan met de medewerker meedenken. De vertrouwenspersoon is dus partijdig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht en zal geen actie ondernemen zonder toestemming van de medewerker.

In onderstaande tabel nog even het verschil:

Taak; zorgen voor:

        Positie bij ongewenste omgangsvormen
 

Leidinggevende

veiligheid voor alle medewerkers => optreden

 

 

Onafhankelijk/onpartijdig

 

Vertrouwenspersoon omgangsvormen

 

veiligheid voor individuele medewerker => opvangen, informeren, begeleiden, eerste nazorg verlenen

 

 

Partijdig

© Hubert Consult

 

Bel Mail  

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795