Archief per Maand: januari 2016

Ontslag en recht op transitievergoeding (Wet Werk en Zekerheid)

Werknemers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op het werk, overwegen soms om ontslag te nemen. Sinds 1 juli 2015 krijgen werknemers bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Ook werknemers die zelf ontslag nemen of hun tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengen, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van hun werkgever hebben recht op een transitievergoeding. Is het ontslag ernstig te verwijten aan de werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Ook als iemand korter dan 2 jaar in dienst was kan de rechter een vergoeding toekennen als het ontslag ernstig te verwijten is aan de werkgever.

Meer informatie: Rijksoverheid

Alle nieuwsberichten