Inschrijving basiscursus vertrouwenspersoon

INSCHRIJFFORMULIER


  Ja, ik schrijf de onderstaande persoon in voor het volgen van de Bijscholingsmodule voor vertrouwenspersonen 'Oorzaken en passende interventies':
  De cursist krijgt gedurende 4 weken beschikking over de module. Kosten 35,- euro (excl. 21% BTW).


  Gegevens cursist(e)
  Gewenste aanhef: heermevrouwvoornaam en achternaam  Factuuradres  Ondergetekende / inschrijver
  Gewenste aanhef: heermevrouwinschrijver  Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van uw organisatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  Ons privacybeleid vindt u op www.hubertconsult.nl/privacy/ .