Meerendeel Nederlanders met een niet-westerse achtergrond ervaart discriminatie

 

Twee derde van de Marokkaanse en Turkse Nederlanders rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in de afgelopen twaalf maanden. Voor de andere niet-westerse groepen (Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en overige niet-westerse groepen) gaat het om ruim de helft van de mensen die één of meerdere discriminatie-ervaringen heeft. Wanneer ook de situaties worden meegeteld waarbij getwijfeld werd of het incident met discriminatie te maken had, gaat het om driekwart van de Marokkaanse en Turkse Nederlanders, en twee derde van de overige niet-westerse groepen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (2014). Ervaren discriminatie in Nederland.

Alle nieuwsberichten

Zie ook onze bijscholingscursus: de Witte vertrouwenspersoon