Gedupeerden

Ongewenste omgangsvormen – informatie voor gedupeerden

De dienstverlening van Hubert Consult richt zich op ondernemingen en bij de arbeidsmarkt betrokken instellingen. De hulpverlening aan slachtoffers van ongewenste omgangsvormen behoort hier niet toe.


Wat kunt u doen?

De meeste organisaties voeren een beleid inzake ongewenste omgangsvormen op het werk. Dit betekent dat de organisatie maatregelen heeft getroffen om:
> seksuele intimidatie
> pesten
> discriminatie, of
> agressie of geweld
door collega’s of de leiding te voorkomen en tegen te gaan.

Heeft u toch te maken met ongewenste omgangsvormen? U kunt verschillende stappen binnen het Omgangsvormenbeleid van uw organisatie zetten, maar ook daarbuiten. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het om onrecht dat u wordt aangedaan en dat kan zorgen voor heftige emoties als kwaadheid, angst en verdriet. In die emoties is het vaak lastig om te overzien welke consequenties de stappen die u binnen het Omgangsvormenbeleid kunt zetten, voor uzelf kunnen hebben. Daarom is het in eerste instantie goed om eens met een vertrouwenspersoon te gaan praten.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen acties ondernemen zonder uw toestemming. De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor en kan samen met u naar de situatie kijken. Als u dat wilt, kan de vertrouwenspersoon ook met u meedenken over verschillende stappen die u kunt zetten, de kansen op verbetering, maar ook de risico’s die deze met zich mee kunnen brengen.

Voor gemeenteambtenaren bestaat er een folder over de verschillende stappen:
Ongewenst gedrag wat nu? (Hubert, 2013)

  

Juridisch advies

Bij dreigend ontslag is het goed om juridisch advies in te winnen. Neemt u niet zelf ontslag zonder advies of zonder dat u een nieuwe baan heeft. U loopt dan alle rechten op een uitkering mis. Als u juridisch advies in wilt winnen, dreigt u er dan niet uw werkgever mee. De zaak escaleert daardoor onnodig.
> neem contact op met uw rechtsbijstandsverzekering (als u deze heeft) of
> bel de vakbond (als u daar lid van bent) of
> bel het Juridisch Loket (Bel 0900 - 8020; (25 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro).


Hoofdvormen van ongewenste omgang:

©Hubert Consult

 

1. Sociaal isoleren
Bijvoorbeeld steeds dezelfde persoon niet meevragen voor de lunch of iemand in een kamertje veraf van collega’s plaatsen.

 

2. De werkinhoud onaangenaam of onmogelijk maken
Steeds dezelfde persoon de nare klusjes op laten knappen. Belangrijke informatie niet doorgeven. Of iemand onnodig veel kritiek geven.

 

3. Bespotten
Iemand wordt bijvoorbeeld bespot vanwege zijn of haar uiterlijk, gedrag, manier van praten of lopen.


4.
 Roddelen
Als steeds over dezelfde persoon geroddeld wordt en steeds alleen de negatieve kanten van die persoon aan de orde komen, dan schaadt dat de reputatie.


5.
 Dreigen
Bedreiging met ontslag door de baas of (vage) dreigementen van collega’s: “Het wordt allemaal nog veel erger.


6. Fysiek geweld
Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand opsluiten, iemand van de ladder af duwen (in de bouw) of daadwerkelijk (in elkaar) slaan.


7. Seksuele intimidatie
Bij seksuele intimidatie gaat het zowel om intimiderende opmerkingen (of gebaren) als om ongewenste handtastelijkheden.


8.
 Racisme/discriminatie
Bij racisme/discriminatie kan het gaan om alle hierboven genoemde vormen van pestgedrag. Maar dan wordt iemand slachtoffer vanwege zijn of haar etnische afkomst / of een ander kenmerk waarop hij of zij afwijkt van de rest van de groep.

 

© Hubert Consult.
Overname van informatie van deze pagina is alleen toegestaan met bronvermelding en na overleg met Hubert Consult.

 

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795