Inschrijfformulier terugkomdag vertrouwenspersoon

Inschrijving basiscursus vertrouwenspersoon


  Ja, ik schrijf de onderstaande persoon in voor de Terugkomdag vertrouwenspersoon op:


  Gegevens cursist(e)
  Gewenste aanhef: heermevrouwvoornaam en achternaam  Factuuradres  Ondergetekende / inschrijver
  Gewenste aanhef: heermevrouwinschrijver  U kunt kosteloos annuleren tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd (ook indien de ingeschreven persoon door verkoudheidsklachten vanwege overheidsmaatregelen thuis moet blijven). Bij minder dan 5 inschrijvingen kan de cursus door Hubert Consult geannuleerd worden. Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van uw organisatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  Ons privacybeleid vindt u op www.hubertconsult.nl/privacy/ .