Ongewenste omgangsvormen => inspectieresultaten

Werkstress kan ontstaan door werkdruk, maar ook door ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, discriminatie pesten of (seksuele) intimidatie. Of een combinatie daarvan. Van 1 augustus 2016 tot 1 maart 2017 inspecteerde de Inspectie SZW 20 onderwijs-organisaties, 20 incassobureaus, 21 beveiligingsorganisaties, en 9 gerechten. 

Lees de resultaten van de inspectie SZW.

Alle nieuwsberichten