Opstellen meldregeling Klokkenluiders

Sinds op 1 juli 2016 de wet Huis voor Klokkenluiders (Hvk) van kracht werd, is elke werkgever bij wie minstens 50 mensen werken verplicht een interne meldregeling voor misstanden te hebben. Voor zo’n regeling gelden bepaalde wettelijke eisen. Daardoor zullen ook werkgevers die al een meldregeling hadden, deze waarschijnlijk moeten aanpassen aan de nieuwe eisen. Een handige hulp hierbij is de Brochure: Integriteit in de praktijk. De meldregeling (Huis van de Klokkenluiders, december 2016).

Let op: Voorkom dubbele petten! Belast niet de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen met het begeleiden van melders van integriteitsschendingen (de primair belanghebbende is voor de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen de melder, terwijl dit voor de vertrouwenspersoon integriteit de organisatie of de maatschappij is. Ook de geheimhoudingsplicht verschilt tussen de vertrouwenspersoon integriteit en de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen). Stel een aparte externe 'vertrouwenspersoon integriteit' aan (denk bijvoorbeeld aan een oud-medewerker die graag nog feeling met de organisatie wil behouden). 

Alle nieuwsberichten