‘Nieuwe Arbowet’ juli 2017

Mei 2017

Het voeren van een beleid ongewenste omgangsvormen/psychosociale arbeidsbelasting is verplicht gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet; art 3, lid 2). Al enige tijd is in de media te lezen dat er in juli 2017 een nieuwe Arbowet komt. Komt er echt een nieuwe Arbowet? Wat betekent dit voor het beleid ongewenste omgangsvormen dat werkgevers voeren?

Om de eerste vraag te beantwoorden: Nee er komt geen nieuwe Arbowet. De bestaande Arbowet wordt op een aantal punten gewijzigd en in de volksmond wordt er gesproken van een 'nieuwe Arbowet'. De wijzigingen zijn niet of nauwelijks van belang voor het beleid ongewenste omgangsvormen dat werkgevers voeren.

Voor vertrouwenspersonen die te maken hebben met medewerkers met (psychische) klachten of medewerkers die zich ziek melden zijn de volgende zaken goed om te weten: 

> werknemers krijgen het recht een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden;
> de bedrijfsarts heeft het recht de werkvloer bezoeken;
> de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
> de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek van een medewerker om een second opinion.

Voor overige wijzigingen in de Arbowet zie Samenvatting Wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arboportaal)

Alle nieuwsberichten