Voor werkgevers: Informatieblad vertrouwenspersonen

Informatieblad Professionele vertrouwenspersoon

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2020 het ‘Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen’ opgericht. Deelnemende organisaties zijn, CNV, GIMD, Hubert Consult, Inspectie SZW, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, MKB Nederland, VCP, en VNO NCW. Het platform heeft tot doel te bepalen wat nodig is voor de verdere professionalisering van de vertrouwenspersoon.

 

Informatieblad Vertrouwenspersoon
De deelnemers aan het platform hebben vanuit hun gebundelde kennis het Informatieblad Professionele Vertrouwenspersoon ontwikkeld. Het informatieblad gaat in op de meerwaarde, competenties en de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon. Ook bevat het informatieblad een checklist om de vertrouwenspersoon goed te laten functioneren. Het informatieblad is primair gericht op de (kleine) werkgever, maar is ook informatief voor medewerkers, vertrouwenspersonen, ondernemingsraden en arboprofessionals.

Informatieblad Ministerie SZW Hubert Consult

Download Informatieblad professionele vertrouwenspersonen voor werkgevers

Alle nieuwsberichten