Vertrouwenspersonen; Hoe zit het nu met certificering?

Hoe zit het nu met certificering van de vertrouwenspersoon omgangsvormen?

 

Situatie nu

Een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende accreditatie van opleidingsbureaus voor vertrouwenspersonen bestaat nu nog niet.

Wèl is het zo, dat als werkgevers een vertrouwenspersoon binnen het door de Arbowet verplichtgestelde beleid inzake discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten hebben aangesteld, deze voldoende moet zijn opgeleid. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert hierop.

Vertrouwenspersonen die aan de NLA het bij Hubert Consult behaalde certificaat* kunnen tonen, worden als voldoende opgeleid beschouwd.

 

Situatie straks

In mei 2023 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon omgangsvormen door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer en instemming hiervan is nog geen gelopen race.

Mocht het wetsvoorstel inzake het verplichten van de vertrouwenspersoon omgangsvormen door de Eerste Kamer worden aangenomen, zal samen met de partijen in het veld nadere regelgeving uitgewerkt worden, met daarin in ieder geval heldere criteria voor de deskundigheid en onafhankelijkheid van vertrouwenspersonen, en hierbij in ogenschouw te nemen: de erkenning van opleidingen voor vertrouwenspersonen, het onderhoud van deskundigheid op basis van periodieke nascholing en het proces van periodieke en onafhankelijke toetsing van de deskundigheid.
Hubert Consult is als partij betrokken in het Platform Professionalisering van de vertrouwenspersoon van het Ministerie van SZW.

Hoe zit het met LVV en de registervertrouwenspersoon?
De LVV is zeker geen onafhankelijke partij. De voorzitter van het LVV-bestuur (evenals een deel van het bestuur) is opleider (concurrent van Hubert Consult). Hubert Consult heeft zich altijd bewust afzijdig gehouden van de LVV-certificering/registratie (zowel om vakinhoudelijke redenen als vanwege het feit dat de LVV-certificering/registratie vooral in het belang is van opleiders). Uiteindelijk beslist niet een LVV maar het ministerie van SZW welke eisen er aan de vertrouwenspersoon omgangsvormen gesteld gaan worden.

Hubert Consult beoogt te zijner tijd aan te sluiten bij de wettelijke accreditatie van het Ministerie van SZW.

 


*Wanneer ontvangt u nu een certificaat bij Hubert Consult?
Indien u tijdens de driedaagse Basiscursus vertrouwenspersoon van Hubert Consult 100% aanwezig bent, ontvangt u een bewijs van deelname. Daarnaast kunt u vanaf september 2023 een toets doen om te laten zien dat u de stof voldoende tot zich heeft genomen en beheerst. Als u voor de toets slaagt, ontvangt u een certificaat (dit is één jaar geldig). Als u ieder jaar deelneemt aan een Intervisie- en opfriscursus en blijft slagen voor de toets kan het certificaat worden verlengd. De eisen voor verlenging kunnen op grond van ontwikkelingen (denk aan eisen van het ministerie van SZW) in de loop van de tijd worden aangepast.

 

Bel Mail

 

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795