Vertrouwenspersonen; Hoe zit het nu met certificering?

Hoe zit het nu met certificering van de vertrouwenspersoon omgangsvormen?

 

Situatie nu

Een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende accreditatie van opleidingsbureaus voor vertrouwenspersonen bestaat nu nog niet.

Wèl is het zo, dat als werkgevers een vertrouwenspersoon binnen het door de Arbowet verplichtgestelde beleid inzake discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten hebben aangesteld, deze voldoende moet zijn opgeleid. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert hierop.

Vertrouwenspersonen die aan de NLA het bij Hubert Consult behaalde certificaat* kunnen tonen, worden als voldoende opgeleid beschouwd.

 

Situatie straks

In mei 2023 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon omgangsvormen door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer en instemming hiervan is nog geen gelopen race.

Mocht het wetsvoorstel inzake het verplichten van de vertrouwenspersoon omgangsvormen door de Eerste Kamer worden aangenomen, zal samen met de partijen in het veld nadere regelgeving uitgewerkt worden, met daarin in ieder geval heldere criteria voor de deskundigheid en onafhankelijkheid van vertrouwenspersonen, en hierbij in ogenschouw te nemen: de erkenning van opleidingen voor vertrouwenspersonen, het onderhoud van deskundigheid op basis van periodieke nascholing en het proces van periodieke en onafhankelijke toetsing van de deskundigheid.
Hubert Consult is als partij betrokken in het Platform Professionalisering van de vertrouwenspersoon van het Ministerie van SZW.

Hubert Consult beoogt te zijner tijd aan te sluiten bij de wettelijke accreditatie van het Ministerie van SZW en niet bij de verzonnen eisen van concurrende trainers die in het bestuur van de LVV zitten.

 


*Wanneer ontvangt u een certificaat?
Indien u tijdens de driedaagse Basiscursus vertrouwenspersoon van Hubert Consult 100% aanwezig bent, ontvangt u als bewijs van deelname een certificaat. Daarnaast kunt u vanaf september 2023 een toets doen om te laten zien dat u de stof voldoende tot zich heeft genomen en beheerst. Als u voor de toets slaagt, wordt dit op uw certificaat vermeld. Daarnaast adviseren wij vertrouwenspersonen om ieder jaar deel te nemen aan een Terugkomdag.
's Ochtends vindt er intervisie plaats en 's middags kan er geoefend worden met een professioneel trainingsacteur.

 

Bel Mail

 

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795