Voorkom omstanderhouding bij pesten op het werk

 

Bron: Hubert, A.B. (2016). Voorkom omstanderhouding. Hulpverlening aan pestslachtoffers. Psychosociaal Digitaal 1, (1), 11-15.

Pesten op het werk heeft desastreuze gevolgen voor werknemers die hier langdurig aan zijn blootgesteld. Zij vertonen symptomen van onder meer ernstige depressies en van een Post Traumatische Stress Stoornis. Wat pesten mede traumatisch maakt is dat omstanders zich afzijdig hielden en niet ingrepen. De relatie die een hulpverlener met de gepeste opbouwt is belangrijk. In deze relatie is het van belang dat de gepeste weer vertrouwen krijgt in de medemens, gevoel van eigenwaarde opbouwt en de traumatische ervaring kan verwerken. De hulpverlener moet er daarbij alert op zijn, door zijn houding niet geassocieerd te worden met de zwijgende of ‘aan victim-blaming doende’ omstanders.

Adrienne Hubert schreef een artikel over waarop men als hulpverlener moet letten zodat men niet geassocieerd wordt met de 'omstanders'. Het artikel is ook interessant voor vertrouwenspersonen. Het artikel is gratis te downloaden: 
2016.Voorkom-omstandershouding-artikel

Alle nieuwsberichten