Voorkom grensoverschrijdend gedrag; geef het goede voorbeeld (10 tips)

Grensoverschrijdend gedrag voorkomen (tips leidinggevenden)

 

Werkgevers maken zich steeds meer zorgen. Wat kan nog wel en wat kan niet op het werk? Hoe moeten leidinggevenden zich opstellen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat dit ook opgaat voor seksuele intimidatie blijkt uit verschillende onderzoeken. Werknemers letten goed op hoe de leidinggevende zicht gedraagt. Daaruit leiden ze af hoe ver ze zelf kunnen gaan. Lacht de leidinggevende mee? Kijkt deze misprijzend? Hoe laat de manager zich uit over incidenten die elders zijn voorgevallen? Een leidinggevende die reageert op een #MeToo discussie in het team, met "Ach. Ik vind het allemaal een beetje onzin", verlaagt daarmee de drempel om grensoverschrijdend gedrag te vertonen en verlaagt tevens de meldingsbereidheid.Voorkom seksuele intimidatie

 

 

Voorkom dat er een werksfeer ontstaat waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag gedijt. Meer tips? Lees over onze eendaagse cursus voor managers.

© Hubert Consult.
Overname van informatie van deze pagina is alleen toegestaan met bronvermelding en na overleg met Hubert Consult.