Ongewenste omgangsvormen | Vertrouwenspersoon | Klachtencommissie | Gedragscode

  Opleiding vertrouwenspersoon

HUBERT CONSULT

Aanpak ongewenste omgangsvormen op het werk

 

Hubert Consult is sinds 1999 specialist in het verbeteren van de bedrijfscultuur en het voorkomen en tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie.

Hubert Consult ondersteunt uw organisatie bij het opstellen en implementeren van het, door de Arbowet verplicht gestelde, beleid Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Een jurist toetst uw beleid en klachtenreglement. Uw vertrouwenspersonen, de leden van uw klachtencommissie en leidinggevenden kunnen rekenen op een gedegen cursus van een multidisciplinair (psycholoog, jurist, communicatietrainer en professionele trainingsacteurs) team. Ook externe vertrouwenspersonen zijn voor opleiding en advies op de juiste plaats.

Hubert Consult staat voor gedegen en objectief onderzoek. Onderzoek, inhoudelijke expertise en realiteitszin vormen de basis voor praktijkgerichte trainingen en beleidsadviezen. Een breed internationaal netwerk staat garant voor dienstverlening die aansluit bij actuele ontwikkelingen. Hubert Consult was gedurende de maximale termijn van 8 jaar vertegenwoordigd in het bestuur van de ‘International Association on Workplace Bullying & Harassment’ (IAWBH).

Ruim 2000 vertrouwenspersonen hebben de cursus vertrouwenspersoon bij Hubert Consult gevolgd!

Bel     MailVertrouwenspersoon Engels

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795