Trends ongewenste omgangsvormen 

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 jaar zijn. In de periode tot 2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers aan het onderzoek mee. In 2014 namen zelfs 38.000 werknemers aan het onderzoek deel. 

In de NEA is een aantal vragen over ongewenste omgangsvormen in de afgelopen 12 maanden gesteld. Daarbij is meegenomen in hoeverre iemand persoonlijk te maken heeft gehad met:

> pesten door leidinggevenden of collega’s
> ongewenste seksuele aandacht door leidinggevenden of collega’s,
> intimidatie door leidinggevenden of collega’s,
> lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s,
> intern ongewenst gedrag

Antwoordcategorieën betreffen: | ‘Nee nooit’ | ‘Ja, een enkele keer’ | ‘Ja, vaak’ | ‘Ja, zeer vaak’ |
Meer informatie over de NEA vindt u hier.

Figuur: Trends ongewenste omgangsvormen

Trends-ongewenste-omgangsvormen-TNO-CBS-t.m.2014

 

In 2014:

  • is het percentage werknemers dat zegt een ‘enkele keer tot zeer vaak’ te maken te hebben met intern ongewenst gedrag (16,4%) toegenomen ten opzichte van 2013 (15,2%);

  • is het percentage werknemers dat zegt een ‘enkele keer tot zeer vaak’ te maken te hebben met intimidatie door de leiding of collega’s (11,7%) toegenomen ten opzichte van 2013 (10,7%);

  • is het percentage werknemers dat zegt ‘enkele keer tot zeer vaak’ gepest te worden (7,8%) toegenomen ten opzichte van 2013 (7,1%).

Alle nieuwsberichten