Archief per Maand: september 2016

Voldoet uw beleid ongewenste omgangsvormen?

Checkpunten Inspectie SZW

 

De inspectie SZW (voormalig Arbeidsinspectie) controleert extra op het beleid ongewenste omgangsvormen. Kijk naar uw organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat ook doet en check of uw beleid voldoet aan onderstaande 12 punten.

1. Is er een RI&E met aandacht voor pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie?

2. Heeft de werkgever gedragsregels opgesteld voor onderlinge communicatie en omgang op de werkvloer?

3. Hebben leidinggevenden voorlichting gekregen over het herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag?

4. Grijpen leidinggevenden daadwerkelijk in als zij worden geconfronteerd met ongewenst gedrag?

5. Is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld?

6. Is deze vertrouwenspersoon goed opgeleid? (vertrouwenspersonen die door Hubert Consult zijn opgeleid, zijn door de Inspectie SZW als goed opgeleid bevonden)

7. Kennen alle medewerkers de vertrouwenspersoon en kunnen ze deze goed bereiken?

8. Is de klachtenregeling bekend onder alle medewerkers?

9. Zijn er goede procedures voor de professionele opvang en nazorg voor slachtoffers van pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie?

10. Is vastgelegd hoe de organisatie daders aanpakt die pesten, discrimineren of seksueel intimideren?

11. Hebben medewerkers voorlichting ontvangen over pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie en de maatregelen daartegen?

12. Wordt het beleid en de maatregelen tegen ongewenst gedrag minimaal één keer per jaar geëvalueerd?

Hubert Consult ondersteunt u graag bij het concreet vormgeven van bovenstaande checkpunten.

Naar zelfinspectietool Inspectie SZW

Alle nieuwsberichten