Archief per Maand: april 2016

Ongewenste omgangsvormen vaak lijstaanvoerder bij integriteitsschendingen

 

12 april 2016

De Rijksoverheid houdt sinds enkele jaren minutieus het aantal integriteitsschendingen bij, zo blijkt uit de rapportages die het Financieel Dagblad na indiening van een verzoek op de wet openbaarheid van bestuur (wob) van de verschillende ministeries ontving. In 2014 gaat het om 284 gesanctioneerde incidenten (waarvan 121 keer strafontslag). Een belangrijke categorie bij de integriteitsschendingen zijn de ongewenste omgangsvormen. Van de 48 integriteitsmeldingen bij Binnenlandse Zaken, gaat het in 41 gevallen over casussen op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Ook de vertrouwenspersoon bij EZ schrijft in zijn rapportage dat de categorie ongewenste omgangsvormen ‘de absolute lijstaanvoerder is'. Pesten en vrouwonvriendelijk gedrag, maar ook intimidatie, worden vaak genoemd. Ook de IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst, waar het aantal incidenten (51) eruit springt maakt gewag van ‘ongewenst gedrag’.

Bron: Financieel Dagblad (12 april 2016) ‘Van pesten tot fraude; ambtenaar is ook maar een mens’

Alle nieuwsberichten