Archief per Maand: april 2016

Zowel pesten als verdedigen kan leiden tot hogere status

Proefschrift: Ploeg, R. van der (2016). Be a buddy, not a bully? Four studies on emotional and social processes related to bullying, defending, and victimization. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

8 april 2016

Pesten is een effectieve manier is om populair te worden of te blijven. Ook het verdedigen van een slachtoffer kan de populariteit verhogen. Voor pesters is het regelmatig wisselen van slachtoffers een effectieve strategie om populair te blijven, zo komt naar voren uit het proefschrift van Rozemarijn van der Ploeg. Van der Ploeg onderzocht de emotionele en sociale processen die een rol spelen bij pesten, gepest worden en verdedigen op de basisschool

De intensiteit van het pestgedrag is gerelateerd aan het welbevinden en de sociale status van de slachtoffers. De positieve resultaten op de korte termijn van de steungroepaanpak van het KIVA-antipestprogramma blijken geen stand te houden op de langere termijn. Aan het eind van het schooljaar is er voor slachtoffers met een steungroep geen verbetering in het pestgedrag en het welbevinden in de groep. De interventie lijkt daarentegen wel effectief te zijn in het stimuleren van het verdedigen van een pestslachtoffer door anderen.

Het kunnen inleven in de gevoelens en emoties van het slachtoffer is belangrijk voor de keuze om pestslachtoffers te verdedigen. Het blijkt dat verdedigen een effectieve strategie kan zijn om je populariteit te verhogen. Ook pesten zorgt ervoor dat kinderen populair worden of blijven.

Meer lezen / proefschrift bestellen

Alle nieuwsberichten