Archief per Maand: april 2016

Onderwijsinspectie ziet toename seksueel misbruik en discriminatie

6 april 2016

Het aantal meldingen bij de Onderwijsinspectie over seksueel misbruik en seksuele intimidatie (van 86 naar 112 meldingen) is in het schooljaar 2014/2015 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook was vaker een leraar of ander personeel bij betrokken. De inspectie vindt die stijging van incidenten zorgelijk en benadrukt dat scholen ervoor moeten zorgen dat hun leerlingen zich veilig kunnen voelen.

Het aantal meldingen over seksueel misbruik nam vooral toe vanuit het voortgezet onderwijs. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen gaat het om een ernstig zedendelict: ontucht, verkrachting of aanranding. Bij een op de vijf meldingen wordt de melding geregistreerd onder ‘ontucht met misbruik gezag’, dat wil zeggen dat de ontuchtige handeling zou zijn gepleegd door een met taken belast persoon, waarbij deze persoon misbruik maakte van zijn gezagsverhouding.

Het aantal meldingen rond seksuele intimidatie steeg licht (van 249 naar 254). Die laatste gingen meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen, of over ongewenst gedrag via sociale media. Verder steeg het aantal meldingen over discriminatie.

Vertrouwensinspecteurs
Problemen in of rond de school op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld en discriminatie en radicalisering kunnen worden gemeld aan de vertrouwensinspecteur van de inspectie. Ook vertrouwenspersonen kunnen dit doen. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert zo nodig. De vertrouwensinspecteur zelf is wettelijk vrijgesteld van het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer 0900-111 3 111 (lokaal tarief).  Meer informatie

Alle nieuwsberichten