Archief per Maand: november 2016

Vertrouwenspersoon van een zieke werknemer

Vertrouwenspersonen komen soms in aanraking met slachtoffers van ongewenste omgangsvormen die zich ziek melden. Vaak ontstaan er dan vragen. Wat moet er dan aan de werkgever/leidinggevende worden verteld? Welke vragen mag de leidinggevende aan de zieke werknemer stellen? Welke gegevens mag hij vastleggen? De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt. Ze heeft daarvoor normen en beleidsregels opgesteld.

"Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

> het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
> de vermoedelijke duur van het verzuim;
> de lopende afspraken en werkzaamheden;
> of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
> of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
> of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

De werkgever mag in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de hierboven genoemde gegevens. Ook niet met toestemming van de werknemer. Gelet op de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen, zodat geen sprake is van een ‘vrije’ wilsuiting. Alleen wanneer een werknemer een ziekte heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen (bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte), mag de werkgever de vrijwillig door de werknemer verstrekte gegevens over zijn ziekte registreren" (Autoriteit Persoonsgegevens, 2016. De zieke werknemer).

Overigens meldt de rapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens ook welke informatie een bedrijfsarts mag uitwisselen met de werkgever.

 

Alle nieuwsberichten