Archief per Maand: oktober 2017

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

 

In het kader van de #MeToo campagne klinkt ook de roep om de versterking van de positie voor de vertrouwenspersoon. Deze moet wettelijk verplicht worden.

Hoewel de wettelijke verplichting meer duidelijkheid zal verschaffen, wil Hubert Consult er met klem op wijzen dat het aanstellen van vertrouwenspersonen ook op dit moment al is vereist. Werkgevers die denken nu achterover te gaan zitten totdat het woord 'vertrouwenspersoon' ooit een keer letterlijk in de wet is opgenomen, hebben het dus mis.

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht om een beleid te voeren gericht op het voorkomen (en als dit niet mogelijk is beperken) van psychosociale arbeidsbelasting (hieronder vallen ongewenste omgangsvormen). Werkgevers moeten in een plan van aanpak maatregelen beschrijven hoe ongewenste omgangsvormen worden voorkomen of beperkt. Dit moet gebeuren met inachtneming van de huidige stand van de wetenschap.

In de huidige stand van de wetenschap heeft een organisatie vertrouwenspersonen aangesteld en opgeleid. De Inspectie SZW (de voormalig Arbeidsinspectie) controleert daar ook op! Mocht een medewerker een klacht indienen bij het College van de Rechten van de Mens of een zaak aanspannen bij de rechter, zal één van de eerste vragen aan de werkgever zijn: "Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon?"

Hoewel het woord ‘vertrouwenspersoon’ dus niet in de wet staat, zal een werkgever zonder vertrouwenspersoon, het wel heel moeilijk krijgen om aan te tonen dat het beleid ongewenste omgangsvormen dat hij voert, voldoet aan de huidige stand van de wetenschap.

Alle nieuwsberichten